{
Back
j@@@@@@@@@@q
Nx 5l 3l 3l 5l 3l 3l
1 2001 13N c`m 1 ׂQV DP ׂW ckH 1 R
2 2002 14N c`m 2 ׂW D2 c
kH
2 R
` 1 ׂRQ
3 2003 15N c`m 3 ׂPU R 1
1
4 2004 16N ` 2 ׂPU c`m 4 ׂPU
5 2005 17N l 1 \ c`m 5 ׂPU \
6 2006 18N c`m 6 ׂPU \ 1 \
7 2007 19N c`m 7 D1 D3 \ l 1 ׂX \
8 2008 20N a 1 ׂQS \ ckH 3 \
1 ׂPU ׂQS \ ؖk 1 \
c䓡 1 ׂQS \ c`m 8 D2 R \
2 \ m 1 ׂQS \
1 ׂQS \
9 2009 21N c`m 9 ׂPU ׂW \ l 2 ׂPU \
3 \
10 2010 22N c`m 10 xPW D4 \ Ǖl 1 \
11 2011 23N c`m 11 ׂPU \ a 2 ׂPU \
͓c 1 ׂW \
12 2012 24N c`m 12 D5 \ l 2 \
13 2013 25N c`m 13 \ cÓ쓡 1 D1 \
a 3 \
14 2014 26N c`m 14 Q Q \ cÓ쓡 2 ׂW ׂW \
        s 1 R  ׂW               
15 2015 27N ̉H 1 \ c`m 15 xPU \
16 2016 28N c 1 \ ؖk 2 \
Rk 1 ׂQS R \
17 2017 29N c`m 16 ׂW  \ Ów@ 1 \
18 2018 30N ؓ 1 D1 \ c`m 17 xPU \
ɐ 1 \ 1 \
@@@@@@@@@@@q
Nx 5l 3l 3l 5l 3l 3l
1 2001 13N ˈ 1 l 1
2 2002 14N l 1 D1 1
3 2003 15N 1 1
l 2
4 2004 16N ˈ 2 a 1 ׂW R
5 2005 17N ؖk 1 \ l 3 R DP \
6 2006 18N ɐ 1 \ w@ 1 \
l 4 Q ׂPU \
7 2007 19N qq 1 ׂX ׂPU \ 2 ׂPU \
8 2008 20N ˈ 3 ׂPU ׂQS \ l 5 R ׂQS \
qq 2 R \ m 1 \
u 1 ׂW \
9 2009 21N cÓ쓡 1 ׂW ׂPU \ l 1 \
10 2010 22N ` 1 S ׂPU \ l 1 W \
11 2011 23N l
6 \ q 1 \
12 2012 24N ` 2 \ w 2 \
13 2013 25N
2 ׂPU \ ؖk 2 \
14 2014 26N 2 \ qq 3 ׂPU \
15 2015 27N l
2 \ cÓ쓡 2 ׂPU \
16 2016 28N 3 \ cÓ쓡 3 \
qq
3 \
17 2017 29N cÓ쓡 4 ׂW \ Ǖl 1 \
18 2018 30N s
1 \ lh 1 \
֓w@ZY 1 \ c 1 \